Po Miłoszu

Wydawnictwo EMG ma zaszczyt przedstawić

Po Miłoszu

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w ramach Festiwalu Czesława Miłosza we Wrocławiu w dniach 25-27 maja 2011 roku. W sesji udział wzięli: Marian Bielecki, Piotr Biłos, Wojciech Browarny, Aleksander Fiut, Alfred Gall, Paweł Kaczmarski, Ewa Kołodziejczyk, Marta Koronkiewicz, Dorota Kozicka, Tomasz Kunz, Paweł Mackiewicz, Jerzy Madejski, Renata Makarska, Małgorzata Mikołajczak, Tomasz Mizerkiewicz, Jakub Momro, Joanna Orska, Krzysztof Uniłowski, Dorota Wojda, Joanna Zach.

Ożywianie Miłosza może się dokonać jedynie przez otwarty dialog z zaletami i niedostatkami jego twórczości. To założenie, tyleż oczywiste, co śmiałe, a nawet ? w Roku Miłosza ? ekscentryczne, jest dla mnie przede wszystkim konieczne. Nie ma twórczości bez krytycznego namysłu nad nią, Miłosz ?brązowiony? przestaje być poetą interesującym. Zapisany w książce, zresztą bardzo subtelnie, gest antybrązowniczy wydaje mi się ? jako intencja ? usprawiedliwiony, zrozumiały i, jak napisałem, konieczny. Tym bardziej, że wiążą się z nim niebagatelne pożytki dydaktyczne. Rekontekstualizacja Miłosza, a zatem oderwanie od ?zastanych? języków, zwyczajów, nastawień i przeniesienie jego dzieła do innego otoczenia, doskonale temu dziełu służy.

Więcej informacji na temat książki na stronie Wydawnictwa EMG

Wpis opublikowany w kategorii Aktualności. Link do wpisu permalink.