Sesja naukowa

FESTIWAL CZESŁAWA MIŁOSZA WE WROCŁAWIU
PO MIŁOSZU – międzynarodowa konferencja naukowa
WROCŁAW 25-27 MAJA 2011
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
(pl. Biskupa Nankiera 15)

25 maja ŚRODA, sala 26

1000-1030 Uroczyste powitanie uczestników

1030-1130 NOWOCZESNOŚĆ

prof. Joanna Zach (Uniwersytet Jagielloński)
Spór o naturę ludzką. Miłosz nowoczesny i ponowoczesny.

dr Tomasz Kunz (Uniwersytet Jagielloński)
Niewczesne rozważania? O niektórych aspektach krytyki „światopoglądu naukowego” w Ziemi Ulro Czesława Miłosza.

prof. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Nowoczesny Tukidydes – Leo Straussa i Czesława Miłosza czytanie Wojny peloponeskiej.

1130-1200 Dyskusja

1200-1220 Przerwa na kawę

1220-1300 dr Piotr Biłos (Université Jean Moulin Lyon III)
Miłosz eseista czyli jak, dążąc do Absolutu, przezwyciężać wszelkie (pozorne) sprzeczności będące chorobą cywilizacji.

mgr Marek Olszewski (Uniwersytet Jagielloński)
Innego końca świata nie będzie
. Miłosz wobec katastrofy projektu nowoczesności.

1300-1330 Dyskusja

1340-1510 Przerwa na obiad

1510-1610 EUROPA

dr Renata Makarska (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Rodzinna Europa
po Miłoszu, albo melanż krwi dzisiaj.

dr Dorota Wojda (Uniwersytet Jagielloński)
Krajobraz albo-albo,
Czesław Miłosz i krytyka postkolonialna.

prof. Hans-Christian Trepte (Universität Leipzig)
Między Litwą a Europą. Kim jest Miłosz?

1610-1640 Dyskusja

1640-1700 Przerwa na kawę

1700-1740 prof. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński)
Wat i Miłosz jako „egzorcyści”.

prof. Alfred Gall (Johannes Gutenberg Universität Mainz)
Czesław Miłosz i niemiecki narodowy socjalizm.

1740-1810 Dyskusja

26 maja CZWARTEK, sala 26

1030-1130 FIGURY DYSKURSU

prof. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Arycpoeta? Antypoeta?

dr Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Ten niebezpieczny mit arkadyjski. O dwóch Piosenkach pasterskich (z listem w tle).

prof. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
To wiem, że bieg się skończy
? Miłosz długodystansowiec.

1130-1200 Dyskusja

1200-1220 Przerwa na kawę

1220-1300 dr Ewa Kołodziejczyk (Instytut Filologiczno-Pedagogiczny, Politechnika Radomska)
Po, czyli przed. Miłoszowskie tematy do odstąpienia.

mgr Anna Pytlewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dalsze losy Tematów do odstąpienia.

1300-1330 Dyskusja

1340-1510 Przerwa na obiad

1510-1610 HISTORIA LITERATURY

prof. Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński)
Czesław Miłosz jako historyk literatury.

dr Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński)
Dlaczego Miłosz nie rozumiał nowoczesności?

Katarzyna Lisowska (Uniwersytet Wrocławski)
Nowoczesność według Miłosza – zarys koncepcji.

1610-1640 Dyskusja

1640-1700 Przerwa na kawę

1700-1740 dr Marian Bielecki (Uniwersytet Wrocławski)
Widma relatywizmu, czyli dlaczego Miłoszowi nie podobały się obyczaje erotyczne Jeleńskiego.

dr Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Linia Miłosza.

1740-1810 Dyskusja

1900 Bankiet

27 maja PIĄTEK, sala im. T. Mikulskiego

1000-1100 SPUŚCIZNA

prof. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)
Logopedia – Czesław Miłosz jako wychowawca.

dr Małgorzata Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Ocalenie
i Ocalony – Miłosz i Różewicz problem zła i odpowiedzialności za zło.

Paweł Kaczmarski (Uniwersytet Wrocławski)
Miłosz po lekcjach.

1100-1130 Dyskusja

1130-1150 Przerwa na kawę

1150-1250 dr Dorota Kozicka (Uniwersytet Jagielloński)
Dlaczego nie? Strategie odrzucania Miłosza po roku 1989.

Marta Koronkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Oni nie mają o czym pisać.

dr Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski)
Ars moriendi. Śmierć i pogrzeb jako „ostatnie dzieło” Miłosza.

1250-1330 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA i uroczyste pożegnanie

1340-1510 Obiad

Komantarz do wpisu Sesja naukowa

  1. Pingback: Sesja naukowa PO MIŁOSZU | Festiwal Czesława Miłosza we Wrocławiu - Wydawnictwo EMG

Dodaj komentarz